اولین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2015-05-27

عنوان : ( بهینه‌ سازی آستانه زمان-تعمیر و دوره تعمیر پیشگیرانه )

نویسندگان: فاطمه صفائی کریم آباد , جعفر احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش هزینه تعمیرات و افزایش عملکرد سیستم‌ها همواره مورد توجه پژوهشگران مسایل قابلیت اعتماد می‌باشد. در این مقاله سیستمی در نظر گرفته شده است که در صورت بروز خرابی‌ قابل تعمیر است. زمانی که یک خرابی رخ می‌دهد باید تصمیم به تعمیر و یا جایگذاری سیستم اتخاذ شود. برای این منظور، زمان تعمیر برآورد شده و اگر از آستانه‌ی مشخصی کمتر باشد، تعمیر و در غیر این صورت جایگذاری می‌شود. در این بررسی، آستانه بهینه برای تصمیم‌گیری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، در طول دوره عملکرد سیستم، به منظور افزایش طول عمر آن، میتوان تعمیرات پیشگیرانه انجام داد. بنابراین دوره تعمیرات پیشگیرانه بهینه نیز همزمان با آستانه زمان-تعمیر بهینه مشخص شده‌اند.

کلمات کلیدی

, قابلیت اعتماد, بهینه سازی, آستانه زمان-تعمیر, تعمیر اصلاحی, تعمیر پیشگیرانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048530,
author = {صفائی کریم آباد, فاطمه and احمدی, جعفر},
title = {بهینه‌ سازی آستانه زمان-تعمیر و دوره تعمیر پیشگیرانه},
booktitle = {اولین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {قابلیت اعتماد، بهینه سازی، آستانه زمان-تعمیر، تعمیر اصلاحی، تعمیر پیشگیرانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه‌ سازی آستانه زمان-تعمیر و دوره تعمیر پیشگیرانه
%A صفائی کریم آباد, فاطمه
%A احمدی, جعفر
%J اولین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
%D 2015

[Download]