مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (1-20)

عنوان : ( مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357) )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , امیرداود حیدرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ پژوهی ترجمه یکی از زمینه‌های جدیدی است که در سال های اخیر بیش از پیش نظر ترجمه پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از مصادیق این گونه تاریخ پژوهی بررسی تاریخ نقد ترجمه در یک فرهنگ است، چه از این طریق می‌توان به چگونگی ارتباط میان نظریه و عمل ترجمه در آن فرهنگ پی برد و میزان توسعه یافتگی ترجمه را در آن دریافت. از آنجا که در فرهنگ زبان فارسی، نقد ترجمه به صورت جدی مورد توجه بوده است و در عین حال تعداد پژوهش‌های مستقل در مورد آن اندک است، پژوهش حاضر بر آن است تا بخشی از تاریخ نقد ترجمه در ایران را بررسی و مبانی واژه‌شناختی به کار گرفته شده در نقدها را تحلیل نماید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از مفاهیمی‌ که در دورۀ جدیدِ مطالعات ترجمه در حوزۀ واژه‌شناسیِ نقد ترجمه مطرح گردیده، در نقدهای نوشته شده به قلم منتقدان ایرانی پیش از انقلاب اسلامی ‌به کار گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, تاریخ پژوهی, نقد ترجمه, واژه‌شناسی, مطالعات ترجمه, ترجمه پژوهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048532,
author = {هاشمی, محمدرضا and حیدرپور, امیرداود},
title = {مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {42},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5202},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {تاریخ پژوهی، نقد ترجمه، واژه‌شناسی، مطالعات ترجمه، ترجمه پژوهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی واژه‌شناختی نقد ترجمه در ایران معاصر (1320-1357)
%A هاشمی, محمدرضا
%A حیدرپور, امیرداود
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2012

[Download]