علوم اجتماعی, دوره (11), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (77-104)

عنوان : ( کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی اجتماعی شامل مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارها است برای مدل کردن پدیده های اجتماعی به گونه ای که بتوان آرمون ها و آزمایش های مجازی بر روی آن مدل ها انجام داد. اگرچه کسترش امکانات رایانه ای تاریخ چه ای کوتاه دارد اما ریشه های نیاز به شبیه سازی در جامعه شناسی را می توان تا نیمه اول قرن بیستم پی گرفت. دریک تقسیم بندی تکنیک های شبیه سازی را می توان در پنج دسته پویایی سیستمی، مدل های صف بندی، شبیه سازی خرد، اوتوماتای سلولی، و مدل های عامل محور قرار داد. این پنج تکنیک در دو دسته فرآیند محور و عامل محور قرار می گیرند. از میان تمام این تکنیک ها به نظر می رسد مدل سازی عامل محور بیش از هم بر معضلات اجتماعی پیش روی محققان اجتماعی و نیز نیازهای آن ها تطابق دارد. در مدل یازی عامل محور می توان برخی از مهمترین دغدغه های جامعه شناسان مانند ناهمگونی عامل ها، تعامل میان عامل ها، یادگیری عامل ها تعامل عامل ها و محیط و ظهوز الگوهای کلان از کنش های خرد را به خوبی بررسی نمود.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی اجتماعی, مدل سازی عامل محور, شبیه سازی خرد, اتوماتای سلولی, مدل های صف بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048567,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی)},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2014},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {77--104},
numpages = {27},
keywords = {شبیه سازی اجتماعی، مدل سازی عامل محور، شبیه سازی خرد، اتوماتای سلولی، مدل های صف بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی)
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2014

[Download]