مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (1), شماره (2), سال (2015-8) , صفحات (33-40)

عنوان : ( بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , امیر رضا برزگر پور , ابراهیم زمانی بیدختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دقیق تر رفتار پایه پلهای تقویت شده با کامپوزیتهای FRP، دو نمونه پایه پل با مقاطع مستطیلی و دایره‌ای شکل با شرایط مختلف بارگذاری و تنوع در نحوه‌ی دورپیچ کردن کامپوزیت ها مورد مطالعه و تحلیل به روش اجزای محدود قرار گرفته است. برای مدل سازی بتن از المان سه بعدی هشت کره ای با قابلیت در نظر گرفتن ترک خوردگی در کشش و خرد شدن در فشار و برای مدل کردن ارماتور های طولی از المان دو گرهی فشاری – کششی تک محوره استفاده شده است . آرماتور های عرضی به صورت در صد حجمی در المان بتنی منظور شده است و برای مدل کردن مصالح کامپوزیت از المان سه بعدی هشت گره ای که دارای خاصیت لایه ای می باشد استفاده شده است . نتایج حاصل حاکی از آن است که با دورپیچ کردن تمام پایه پل، میزان شکل پذیری و مقاومت در هر دو نوع پایه پل افزایش یافته ولی افزایش شکل‌پذیری در پایه پل مستطیلی و مقاومت در پایه پل دایره ای نسبت به نوع دیگر بیشتر بوده است

کلمات کلیدی

, روش اجزای محدود, تقویت پایه پل, مصالح کامپوزیت, مقاوم سازی, FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048577,
author = {شریعتمدار, هاشم and امیر رضا برزگر پور and زمانی بیدختی, ابراهیم},
title = {بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP},
journal = {مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل},
year = {2015},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2423-5350},
pages = {33--40},
numpages = {7},
keywords = {روش اجزای محدود، تقویت پایه پل، مصالح کامپوزیت،مقاوم سازی، FRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP
%A شریعتمدار, هاشم
%A امیر رضا برزگر پور
%A زمانی بیدختی, ابراهیم
%J مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
%@ 2423-5350
%D 2015

[Download]