هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2014-05-21

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ )

نویسندگان: الهام داوطلب , ابراهیم قاسمی نژاد , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , فاطمه ذبیحی زوارم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تیرگان در دو برش گله وار و باغک (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) جهت مطالعات زیست چینه نگاری انتخاب شده است. مطالعات پالینولوژی در این سازند برای نخستین بار انجام پذیرفته و با نتایج حاصل از بررسی فرامینیفرهای آن انطباق Pseudoceratium ، Cribroperidinium Tenuiceras داده ش ده است . با حضور داینوفلاژله های مهمی از قبیل ، Odontochitina operculata ،Pseudoceratium retusum ، Cerbia tabulate، Kiokansium polypes ،pelliferum سن انتهای بارمین پسین – آپتین پیشین برای این سازند در شرق کپه داغ پیشنهاد می گردد Leptodinium millioudii بارمین پسین – آپتین پیشین ) مطابقت نشان میدهد. ) Paleorbitolina lenticularis که با زون فرامینیفری

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, کپه داغ, زیست چینه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048579,
author = {داوطلب, الهام and ابراهیم قاسمی نژاد and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا and ذبیحی زوارم, فاطمه},
title = {زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2014},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، کپه داغ، زیست چینه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری سازند تیرگان براساس پالینومورفها و روزن داران کف زی در شرق حوضهی کپه داغ
%A داوطلب, الهام
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%J هشتمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2014

[Download]