نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش پدلی )

نویسندگان: مائده نسیم زاده , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند کلات یکی از مهمترین سازندهای کرتاسهبالایی در حوضه کپهداغ میباشد و در شرق این حوضه واقع شده است . بیشتر شامل لیتولوژی سنگآهک ماسهای فسیلدار و صخرهساز همراه با لایه هایی از شیل آهکی می باشد .در برش پدلی(پدعلی)، سازند کلات دارای 200 متر ضخامت است و لیتولوژی آن عمدتا از نوع شیلهای خاکستری، سنگ آهک، ماسهسنگ، سنگآهک ماسهای و میان لایههایی از آهک هیپوریتدار میباشد. هر 5 بخش موجود در برش الگو؛ در این برش نیز شناسایی شده است که به ترتیب شامل بخشهای سنگآهک زیرین، شیل زیرین، سنگآهک میانی، شیل فوقانی و سنگآهک فوقانی است. مرز زیرین این سازند با سازند نیزار به صورت ناپیوستگیفرسایشی است و مرز فوقانی آن نیز با رسوبات قرمزرنگ سازند پستهلیق بصورت همشیب و احتمالا با یک انقطاع رسوبگذاری همراه است . بر اساس حضور فسیلهای شاخصی چون: Pseudosiderolites vidali, Siderolites calcitrapoides, Gansserina gansseri, Pesudosiderolites sp. سن سازند کلات در این برش، مآستریشتینپسین تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند کلات, برش پدلی, مرز زیرین و فوقانی, مآستریشتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048582,
author = {نسیم زاده, مائده and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی},
title = {بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش پدلی},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند کلات، برش پدلی، مرز زیرین و فوقانی، مآستریشتین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بایواستراتیگرافی سازند کلات در برش پدلی
%A نسیم زاده, مائده
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]