نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: الهام داوطلب , ابراهیم قاسمی نژاد , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دو برش چینه شناسی گله وار و باغک (شرق حوضه رسوبی کپه داغ) از سازند تیرگان برای مطالعه پالینوفاسیس انتخاب گردید. مطالعات پالینولوژی در این سازند برای نخستینبار انجام پذیرفته، با توجه به چهار نوع پالینوفاسیس شناسائی شده در این برشها، محیط رسوبگذاری سازند تیرگان با یک محیط کم عمق نزدیک ساحل شروع و درنهایت به محیط عمیقتر ( در شیلهای انتهایی ) منتهی میگردد.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند تیرگان, کرتاسه پیشین, پالینوفاسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048588,
author = {داوطلب, الهام and ابراهیم قاسمی نژاد and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند تیرگان، کرتاسه پیشین، پالینوفاسیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالینوفاسیس سازند تیرگان در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A داوطلب, الهام
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]