سومین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2015-06-15

عنوان : ( استفاده از کنترل فازی در ترکیب مبدل NPC و یکسوساز در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون Vienna مغناطیس دائم )

نویسندگان: مسعود قانعی , سیدکمال حسینی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از انرژی باد برای تولید انرژی الکتریکی توسعه یافته و روشهای متنوعی نیز برای ساخت، کنترل و تنظیم عملکرد توربینهای بادی ارائه شده است. مهمترین اجزاء الکتریکی توربین بادی، ژنراتور و مبدلهای الکترونیک قدرت هستند که وظیفه دریافت توان از باد و تبدیل و تسطیح آن به منظور تزریق به شبکه را بر عهده دارند. در میان انواع ژنراتورها، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به دلیل داشتن مزایایی از جمله سادگی ساختار و بازده بالا در ساختار توربینهای بادی سرعت متغیر به کار و NPC گرفته میشود. در این مقاله هدف به کارگیری ترکیب مبدل در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور Vienna یکسوساز مغناطیس دائم و کنترل حلقه داخلی با استفاده از کنترلکننده تناسبی- انتگرالی و کنترل فازی است. روش ارائه شده برای کنترل ساختار مبدلهای الکترونیک قدرت پیشنهاد شده در این پژوهش تا به حال در توربینهای بادی مورد استفاده قرار نگرفته است. ساختار و روش پیشنهادی با مبدل پشت به پشت مقایسه شده و نتایج حاصل نشاندهنده بهبود عملکرد توربین بادی 100 کیلووات با استفاده از روش پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, توربین بادی, ژنراتور مغناطیس دائم, مبدل کنترل فازی. , Vienna یکسوساز , NPC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048599,
author = {قانعی, مسعود and حسینی ثانی, سیدکمال},
title = {استفاده از کنترل فازی در ترکیب مبدل NPC و یکسوساز در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون Vienna مغناطیس دائم},
booktitle = {سومین کنفرانس انرژی بادی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی، ژنراتور مغناطیس دائم، مبدل کنترل فازی. ،Vienna یکسوساز ،NPC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از کنترل فازی در ترکیب مبدل NPC و یکسوساز در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون Vienna مغناطیس دائم
%A قانعی, مسعود
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%J سومین کنفرانس انرژی بادی ایران
%D 2015

[Download]