علوم قرآن و حدیث, دوره (46), شماره (93), سال (2015-3) , صفحات (65-89)

عنوان : ( روش إبن بابویه در نقد حدیث (بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد نقادانه شیخ صدوق به حدیث) )

نویسندگان: مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابن بابویه (شیخ صدوق) رئیس المحدثین و شخصیت نامدار حدیثی شیعه در سده چهارم و آثار قلمی او بالغ بر300 کتاب و رساله بوده است. او که دانشمند زبردستی است در عرصه حدیث به شکل عام و در حوزه نقد حدیث به شکل خاص معیارها و ملاکاتی دارد که رهیافت‌ها و الگوهایی را به مثابه نقشه راه و سرمشق کار در خود نهفته دارند. برای نیل به تصویر نسبتاَ دقیق وکامل‌تری ازشاکله‌های شخصیت برجسته علمی ابن بابویه، شناخت الگوها، معیارها و روش او در قلمرو نقدالحدیث و مطالعه علمی آن سودمند و در حوزه مطالعات حدیث‌شناسی دارای اهمیت است؛ زیرا بررسی و شناخت مزبور ازجمله می‌تواند برای حدیث‌پژوهان حاوی درس‌هایی سودمند و الگوهایی کاربردی و رهیافت‌هایی عالی فراسوی درک و دریافت بهتر و مطمئن‌تر حدیث باشد. اندیشه‌های نقادانه ابن‌بابویه درباره احادیث و روایات، نه یک‌جا بلکه در مطاوی آثارش قابل بازیابی است. دراین مقاله اندیشه‌ها، روش و رویکرد انتقادی شیخ صدوق در گستره «نقدالحدیث» در مواردی چون «أخبار تقیه آمیز»، «زیادات احادیث»، «تحریفات حادث در اخبار و روایات»، «احادیث متفرد و غیر مندرج در اصول کهن شیعه»، «گرایش‌های فرقه‌ای و مذهب راویان»، «نام و مسمای ألقاب و کنیه‌ها»، «روایات معدول عنه»، «روایات وأخبار أهل سنت»، «اخبار راویان واقفی مذهب»، «متفردات برخی راویان»، «مقوله سند برخی اخبار مشهور» و... مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی و ارزیابی شده‌اند.

کلمات کلیدی

حدیث; نقد حدیث; ابن بابویه; معیارها; رهیافت‌ها; روش و رویکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048613,
author = {جلالی, مهدی},
title = {روش إبن بابویه در نقد حدیث (بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد نقادانه شیخ صدوق به حدیث)},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {46},
number = {93},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {65--89},
numpages = {24},
keywords = {حدیث; نقد حدیث; ابن بابویه; معیارها; رهیافت‌ها; روش و رویکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش إبن بابویه در نقد حدیث (بررسی مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد نقادانه شیخ صدوق به حدیث)
%A جلالی, مهدی
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2015

[Download]