زیست شناسی جانوری تجربی, دوره (4), شماره (3), سال (2015-3) , صفحات (43-53)

عنوان : ( مروری بر مدلسازی زیستگاه به عنوان ابزاری برای مدیریت زیستگاه های حیات وحش )

نویسندگان: آزیتا فراشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم اطلاعات مکانی (GIS) که علم و فناوری تجزیه و تحلیل داده های مکان مرجع می باشد، توانایی تلفیق تعداد زیادی پارامتر را بصورت همزمان دارد. و این توانایی در کنار مبانی آماری مدل¬سازی مجموعه¬ای مناسب را در اختیار اکولوژیست¬ها برای اجرای مدل¬های اکولوژیک قرار می¬دهد. یکی از این مدل¬های اکولوژیکی که در امر مدیریت و حفاظت گونه¬های حیات¬وحش بسیار مهم تلقی می¬گردد مدل های زیستگاه برای گونه¬های حیات¬وحش است. بطور کلی مدل های زیستگاه در دو گروه مدل های توزیع گونه و مدل های مطلوبیت زیستگاه جای می گیرند که امروزه بسیار مورد استقبال اکولوژیست¬ها و زیست¬شناسان واقع شده اند. این مدل¬ها در واقع باعث معرفی آشیان بوم¬شناختی گونه¬ها می¬شوند که می¬تواند در حفاظت گونه¬های حیات¬وحش به عنوان مثال مدیریت توزیع گونه¬ها، ارزیابی اثرات فاکتورهای محیطی و انسانی مختلف (از قبیل آلودگی و اقلیم)، ارزیابی ریسک هجوم¬های بیولوژیکی و مدیریت گونه¬های در معرض خطر موثر واقع شود. بر این اساس در مطالعه حاضر سعی شد به مبانی مدلسازی زیستگاه و رویکردهای مختلف آن به عنوان ابزاری برای مدیران حیات¬وحش پرداخته شود تا بتواند بستری را برای ارتقاء اقدمات حفاظتی در کشورمان فراهم سازد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی زیستگاه, حفاظت, مطلوبیت زیستگاه, توزیع گونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048623,
author = {فراشی, آزیتا},
title = {مروری بر مدلسازی زیستگاه به عنوان ابزاری برای مدیریت زیستگاه های حیات وحش},
journal = {زیست شناسی جانوری تجربی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {3},
month = {March},
issn = {2322-2387},
pages = {43--53},
numpages = {10},
keywords = {مدلسازی زیستگاه، حفاظت، مطلوبیت زیستگاه، توزیع گونه ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر مدلسازی زیستگاه به عنوان ابزاری برای مدیریت زیستگاه های حیات وحش
%A فراشی, آزیتا
%J زیست شناسی جانوری تجربی
%@ 2322-2387
%D 2015

[Download]