دومین همایش ملی و گارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو , 2015-05-20

عنوان : ( سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی )

نویسندگان: مریم بیهقی , علیرضا کیانی رشید , مهرداد کاشفی تربتی , جلیل وحدتی خاکی , Stefan Jonsson ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، سنتز کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al2O3 با روش سنتز مکانوشیمیایی و از مواد اولیه نیکل، اکسید نیکل و آلومینیم مورد بررسی قرار میگیرد. در اثر رخداد واکنش پس از 110 دقیقه آسیاکاری اکسید نیکل کاملاً مصرف شده و فازهای محصول NiAl و Al2O3 تولید میشوند. با ادامه فرآیند آسیاکاری مکانیکی تا 10 ساعت، مواد اولیه به طور کامل مصرف شده و تنها دو فاز محصول NiAl و Al2O3 در نمونه پودری موجود در محفظه آسیاکاری مشاهده میشوند. با بالاتر رفتن زمان آسیاکاری تا 00 ساعت، ریزساختار به سمت توزیع یکنواختترِ فاز آلومینا در ماتریس NiAl در ذرات پودر پیش میرود و اندازه کریستالیتها کاهش مییابد. اندازه کریستالیت فازهای محصول در تمام زمانهای آسیاکاری در محدوده نانومتری قرار دارد. با آسیاکاری تا 10 ساعت اندازه کریستالیت NiAl و Al2O3 به ترتیب به 11 و 19 نانومتر رسید و با ادامه فرآیند آسیاکاری تا 00 ساعت این مقادیر به ترتیب به حدود 8 نانومتر کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, نانوساختار, سنتز مکانوشیمیایی, NiAl
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048632,
author = {بیهقی, مریم and کیانی رشید, علیرضا and کاشفی تربتی, مهرداد and وحدتی خاکی, جلیل and Stefan Jonsson},
title = {سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی},
booktitle = {دومین همایش ملی و گارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو},
year = {2015},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کامپوزیت، نانوساختار، سنتز مکانوشیمیایی، NiAl},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز درجای کامپوزیت نانوساختار NiAl-Al 2O3 به روش سنتز مکانوشیمیایی
%A بیهقی, مریم
%A کیانی رشید, علیرضا
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A Stefan Jonsson
%J دومین همایش ملی و گارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو
%D 2015

[Download]