کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی , 2014-04-03

عنوان : ( نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا )

نویسندگان: عباس جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک , دور هرمنوتیکی , معرفت شهودی , قرآن , معادجسمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048636,
author = {جوارشکیان, عباس},
title = {نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا},
booktitle = {کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هرمنوتیک - دور هرمنوتیکی - معرفت شهودی - قرآن - معادجسمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا
%A جوارشکیان, عباس
%J کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
%D 2014

[Download]