دهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2014-02-04

عنوان : ( ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی )

نویسندگان: مرتضی قربانی مقدم , انوشه الهیان , محمود نقیب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه بندی مورچه ای روشی الهام گرفته ازطبیعت می باشد که دارای ویژگی های جالبی است وباعث توجه محققان به این روش بویژه درسالهای اخیرشده است تعدادزیادپارامترهادراین الگوریتم و تاثیرآنها بریکدیگر سبب شده است تا استفاده ازاین الگوریتم درزمینه داده های واقعی کمتر تحقق یابد و اکثرتحقیقات صورت گرفته دراین زمینه مربوط به بررسی و مقایسه الگوریتم باسایرروشهای خوشه بندی می باشد که غالبا ازمجموعه داده های کوچک و ازمایشی جهت مقایسه استفاده میشود دراین مقاله الگوریتم خوشه بندی مورچه ای وعملکرد آن جهت به کارگیری درچینش کالاهای فروشگاهی بررسی شده است ازاین رو دربدنه این الگوریتم اصلاحاتی اعمال شد که سبب بهبود کارایی آن نسبت به قبل گردید همچنین نشان دادیم که روش محاسبه تشابه بین کالاها تاثیرمهمی برعملکردسیستم خواهد داشت و ازاین رودراین مقاله روش گرافی جدیدی جهت پیدا کردن تشابه بین کالاها پیشنهادگردید

کلمات کلیدی

, خوشه بندی مورچه ای , کالاهای فروشگاهی , ارزیابی خوشه بندی , شباهت کالاها , داده کاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048656,
author = {مرتضی قربانی مقدم and انوشه الهیان and نقیب زاده, محمود},
title = {ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی},
booktitle = {دهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {خوشه بندی مورچه ای ، کالاهای فروشگاهی ، ارزیابی خوشه بندی ، شباهت کالاها ، داده کاوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژه سازی الگوریتم خوشه بندی مورچه ای به منظور چینش کالاهای فروشگاهی
%A مرتضی قربانی مقدم
%A انوشه الهیان
%A نقیب زاده, محمود
%J دهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2014

[Download]