دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت )

نویسندگان: محدثه سادات جوادی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا داده های پرت را تعریف می کنیم وسپس مدلی را معرفی می کنیم که با استفاده از این مدل می توان پارامترهای توزیع را وقتی داده پرت در سری مشاهدات وجود دارد، برآورد کرد و تابع چگالی پارتو در حضور داده های پرت را به دست می آوریم. همچنین برآوردگرهای گشتاوری و کمترین مربعات خطا را برای پارامترهای توزیع پارتو وقتی همه پارامتر ها مجهول هستند، پیدا می کنیم و نشان می دهیم که برآوردگر درستنمایی ماکسیمم برای پارامترهای این توزیع وجود ندارد. سپس، مدل آمیخته¬ی برآوردگرهای گشتاوری و کمترین مربعات خطا را نیز به دست می آوریم و نشان می دهیم که مدل آمیخته ی برآوردگرهای گشتاوری و کمترین مربعات خطا کاراتر از نوع دیگر است.

کلمات کلیدی

, توزیع پارتو, برآوردگر گشتاوری, برآوردگر کمترین مربعات خطا, مدل آمیخته, داده های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048662,
author = {جوادی, محدثه سادات and جباری نوقابی, مهدی},
title = {برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {توزیع پارتو، برآوردگر گشتاوری، برآوردگر کمترین مربعات خطا، مدل آمیخته، داده های پرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت
%A جوادی, محدثه سادات
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2015

[Download]