نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران , 2015-04-29

عنوان : ( تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان )

نویسندگان: عطیه محامدی , عطیه کامیابی گل , محمود الیاسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرآغاز یادگیری زبان، یادگیری الفبای آن زبان می¬باشد. آموزش الفبا همواره در زبان¬های مختلف از سن ورود به دبستان انجام می¬شود و هر جامعه زبانی از روش¬های متفاوتی در این زمینه استفاده می¬کند تا به نتیجه مطلوب برسد و در این راستا فرهنگ¬های الفبا نیز به زبان¬های متفاوت تهیه و تولید شده است. از آنجا که مخاطبین اصلی این¬گونه فرهنگ¬ها کودکان هستند، نویسندگان ومؤلفین آنها سعی می¬کنند تا از روش¬ها و ابزارهایی مرتبط با این گروه سنی بهره جویند. از مهمترین مدل¬های یادگیری، آموزش به روش بصری است که بالاخص برای این گروه سنی بسیار مورد استفاده قرار می¬گیرد. یکی از تکنیک¬های اساسی در این روش استفاده از تصاویر است. از بعد روا¬ن¬شناسی ارتباط تنگاتنگی بین رؤیت یک تصویر و به خاطرسپاری آن وجود دارد و فرهنگ¬نویسان نیز از این مهم در تألیفات خود به-خصوص در مورد گروه سنی کودکان استفاده می¬کنند. در این زمینه فرهنگ لغت¬های گوناگونی به زبان انگلیسی تهیه شده است .متأسفانه منابع آموزش الفبا در زبان فارسی بسیار اندک هستندو فرهنگ های موجود نیز یا تصویری نیستند و یا تصاویر به ¬کاررفته کاملاً گویا و ملموس نبوده و جذابیت لازم را ندارند. از این رو پژوهش حاضر به تهیه و تدوین فرهنگ الفبایی تصویری در زبان فارسی پرداخته است و هدف اصلی آن گردآوری تصاویر عینی، ملموس و مرتبط با هر یک از گونه¬های حروف الفبا که تفاوت ایجاد می¬کند، با کارکردی کاربردی می¬باشد. چنین منبعی می¬تواند در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی¬زبانان نیز کاربرد داشته باشد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ لغت تصویری کودکان, آموزش الفبا, زبان فارسی, آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048669,
author = {محامدی, عطیه and کامیابی گل, عطیه and الیاسی, محمود},
title = {تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان},
booktitle = {نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران},
year = {2015},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {فرهنگ لغت تصویری کودکان،آموزش الفبا، زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان
%A محامدی, عطیه
%A کامیابی گل, عطیه
%A الیاسی, محمود
%J نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران
%D 2015

[Download]