هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش , 2015-05-26

عنوان : ( جلوگیری از در هم کوبیدگی نخها در اجرای چند نخی حدسی حلقه )

نویسندگان: محمد حاجی بگلو , عبدالرضا سوادی , حمید نوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشهای افزایش سرعت اجرای برنامهها موازی سازی حلقههای برنامه می باشد، که معمولا توسط کامپایلر انجام میشود. اگر بین تکرارهای مختلف وابستگی داده وجود دا شته با شد، کامپایلر نمیتواند موازی سازی حلقه را انجام دهد. در این نوع حلقهها یک روش موازی سازی استفاده از روش چند نخی حدسی می باشد. چند نخی حدسی شروع به اجرای موازی تکرارهای حلقه می کند و در صورتی که وابستگی داده وجود دا شته با شد اجرای بعضی از نخ ها مجددا از ابتدا تکرار می شود. به این عملیات درهم کوبیدگی نخ گفته می شود. دراین مقاله رو شی برای اجرای موازی نخ ها به روش چند نخی حدسی ارائه شده است که از در هم کوبیدگی نخ ها جلوگیری می کند. بدین صورت که قبل از عملیات چند نخی حدسی ابتدا میزان وابستگی یک نخ به نخ های قبلی اش مشخص میشود و در هنگام اجرای عملیات چند نخی حدسی بسته به نتایج مرحله پیش پردازش نخ ها به گونه ای اجرا می شوند که نیازی به در هم کوبیدگی نخها نباشد. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که بهبود قابل توجهی در روش چند نخی حدسی بوجود آمده است، مخصوصا زمانیکه تکرار های حلقه وابستگی زیادی به هم داشته باشند.

کلمات کلیدی

, چند نخی حدسی, جلوگیری از در هم کوبیدگی, ساختار داده دسترسی , موازی سازی حلقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048687,
author = {حاجی بگلو, محمد and سوادی, عبدالرضا and نوری, حمید},
title = {جلوگیری از در هم کوبیدگی نخها در اجرای چند نخی حدسی حلقه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش},
year = {2015},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {چند نخی حدسی، جلوگیری از در هم کوبیدگی، ساختار داده دسترسی ، موازی سازی حلقه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جلوگیری از در هم کوبیدگی نخها در اجرای چند نخی حدسی حلقه
%A حاجی بگلو, محمد
%A سوادی, عبدالرضا
%A نوری, حمید
%J هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
%D 2015

[Download]