جستارهای سیاسی معاصر, دوره (5), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (1-17)

عنوان : ( پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , وحید بهرامی عین القاصی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صلح شعاری است که از غایت‌های علم سیاست محسوب می‌شود. برای این‌که صلح از حالت شعاری بیرون بیاید و در واقعیت عینی و وجوه اجتماعی و سیاسی عملیاتی شود نیاز به تکنیک دارد. امام علی (ع) یکی از بزرگان و اندیشمندان اسلامی است که در نامه‌اش به مالک اشتر، کارگزار خود، شیوه‌های اجرایی و کاملاً عملی برای رسیدن به صلح را ترسیم می‌‌کند. در این پژوهش بر شش تکنیک راهبردی امام علی (ع) در اندرزنامه به مالک اشتر با عنوان: 1. تکنیک متافیزیکی، 2. تکنیک تفهمی و پدیداری، 3. تکنیک تقدم عمل بر دانش (واقع‌گرایی)، 4. تکنیک نیت‌خوانی نکردن، 5. تکنیک بردباری و خاموشی خشم و 6. تکنیک تواضع و درویشی اشاره می‌کنیم و با استفاده از تحلیل محتوای نامه با روش پدیدارشناسی به نقد و ارزیابی اندیشۀ آن بزرگوار در مورد صلح می‌پردازیم. چهارچوب تئوریک به‌کاررفته در این پژوهش تکنیک‌‌های قدرت برگرفته از آثار مارتین هایدگر و میشل فوکو و جورجو آگامبن است، که در مورد اخلاق جایگاهی اندرزنامه‌نویسی اسلامی به کار گرفته شده است.

کلمات کلیدی

پدیدارشناسی؛ امام علی (ع)؛ عهدنامۀ مالک اشتر؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048699,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and بهرامی عین القاصی, وحید},
title = {پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح},
journal = {جستارهای سیاسی معاصر},
year = {2014},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {****-0129},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {پدیدارشناسی؛ امام علی (ع)؛ عهدنامۀ مالک اشتر؛ صلح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A بهرامی عین القاصی, وحید
%J جستارهای سیاسی معاصر
%@ ****-0129
%D 2014

[Download]