پژوهش حقوق خصوصی, دوره (2), شماره (7), سال (2014-9) , صفحات (157-180)

عنوان : ( اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی )

نویسندگان: اعظم انصاری , محمد مهدی حاجیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضوابط تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات، چارچوب رسیدگی ها در سیستم قضایی سازمان تجارت جهانی را ترسیم نموده است. گر چه تفاهم نامه مذکور هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان را محدود نموده تا اختلافات اعضا را براساس موافقت نامه های سازمان حل و فصل نمایند، اما در برخی موارد آنها با موضوعاتی مواجه می گردند که در تفاهم نامه و موافقت نامه های سازمان مطرح نگردیده اند. اغلب در این گونه موارد هیأت های رسیدگی و رکن استینافی به اصول کلی حقوقی متوسل می گردند. معهذا در این زمینه یک سؤال مهم وجود دارد، استفاده از اصول کلی حقوقی توسط رکن حل و فصل دعاوی سازمان بر چه مبنای حقوقی استوار است؟ مقاله حاضر با تکیه بر مقررات تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات و رویه قضاییِ مرتبط نشان می دهد که هیأت های رسیدگی و رکن استینافی سازمان می توانند بر مبنای مفهوم صلاحیت ذاتی از اصول کلی حقوقی برای حل و فصل مشکلات شکلی در اختلافات میان اعضای سازمان استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

, قانون حاکم, قواعد شکلی, صلاحیت ذاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048702,
author = {انصاری, اعظم and محمد مهدی حاجیان},
title = {اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی},
journal = {پژوهش حقوق خصوصی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {7},
month = {September},
issn = {2345-3583},
pages = {157--180},
numpages = {23},
keywords = {قانون حاکم، قواعد شکلی، صلاحیت ذاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعمال اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی اعضای سازمان تجارت جهانی
%A انصاری, اعظم
%A محمد مهدی حاجیان
%J پژوهش حقوق خصوصی
%@ 2345-3583
%D 2014

[Download]