دیدگاه های حقوق قضایی, دوره (19), شماره (66), سال (2014-9) , صفحات (75-98)

عنوان : ( نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی )

نویسندگان: عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیرتعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود برخی کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله درصدد بررسی این است که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیِ محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.

کلمات کلیدی

, افکار عمومی, توجیه علمی تجارت آزاد, اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048703,
author = {عبدالحسین شیروی and انصاری, اعظم},
title = {نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی},
journal = {دیدگاه های حقوق قضایی},
year = {2014},
volume = {19},
number = {66},
month = {September},
issn = {2252-0007},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {افکار عمومی، توجیه علمی تجارت آزاد، اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
%A عبدالحسین شیروی
%A انصاری, اعظم
%J دیدگاه های حقوق قضایی
%@ 2252-0007
%D 2014

[Download]