پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان, دوره (31), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (1-20)

عنوان : ( رخساره‌های سنگی، پیوستگی رسوبی و ترکیب رسوبات در رودخانه صدخرو(غرب سبزوار) )

نویسندگان: سهیلا قلعه نوئی , محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودخانه صدخرو در شمال روستایی به همین نام و در غرب سبزوار از حوضه آبریزی به مساحت 321/66 کیلومتر مربع منشا می گیرد و با طی مسافت 5/16 کیلومتر به دشت می رسد. این رودخانه از نوع بریده بریده و با بار بستر گراولی است. انواع رخساره های موجود از گراول ماتریکس پشتیبان (Gmm)، گراول دانه پشتیبان (Gcm)، گراول با طبقه بندی مورب مسطح (Gp)، ماسه توده‌ای (Sm)، ماسه با طبقه بندی مورب مسطح (Sp)، ماسه با طبقه بندی مورب عدسی (St)، گل لامیناسیون دار (Fl) و گل توده‌ای (Fm) تشکیل شده است. رخساره‌های موجود در چهار عنصر ساختاری کانال (CH)، جریان گراویته ای (SG)، بار گراولی و اشکال لایه‌ای (GB) و رسوبات ریز خارج از کانال (FF) شکل گرفته‌اند. به منظور بررسی تغییرات اندازه ذرات و عوامل موثر در ریزشوندگی در این رودخانه تعداد 54 نمونه رسوب از کانال اصلی رودخانه برداشت، آنالیز و براساس آن پیوستگی رسوبی به سمت پایین‌دست تشخیص داده شد. این پیوستگی نشان می‌دهد که عواملی مانند شاخه‌های فرعی، افزایش شیب بستر، نمایان شدن سنگ بستر، تغییر در سنگ‌شناسی واحدهای زمین‌شناسی و فعالیت‌های تکتونیکی همچون وجود گسل در مسیر رودخانه نتوانسته‌اند نقش مهمی در ایجاد ناپیوستگی در این رودخانه داشته باشند. در این حوضه در مقایسه با سایش، جورشدگی هیدرولیکی نقش موثرتری در ریزشوندگی اندازه ذرات این پیوستگی رسوبی دارد. محاسبه پارامترهای اندازه ذرات نشان می‌دهد که رسوبات رودخانه مورد مطالعه عمدتا دارای جورشدگی بد و بسیار بد، کج شدگی مثبت و کشیدگی پهن تا کشیده می‌باشد. درصد گراول، ماسه و گل در هر نمونه محاسبه و رسوبات نامگذاری شدند. به منظور بررسی جنس رسوبات و نقش لیتولوژی های اطراف در تولید رسوبات این حوضه آبریز، تعداد20 مقطع نازک و نیز 10 مقطع صیقلی نازک جهت شناسایی کانی های اپک، از رسوبات این رودخانه از بالادست به سمت پایین دست تهیه گردید و سپس در آزمایشگاه توسط میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد بیشتر کانی های سازنده این رسوبات مربوط به سنگ های افیولیتی و سایر خرده ها حاصل از سنگ های رسوبی می باشد. .

کلمات کلیدی

, رخساره رسوبی, پارامتر‌های رسوبی, جورشدگی هیدرولیکی, سایش, رودخانه صدخرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048748,
author = {قلعه نوئی, سهیلا and خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {رخساره‌های سنگی، پیوستگی رسوبی و ترکیب رسوبات در رودخانه صدخرو(غرب سبزوار)},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان},
year = {2015},
volume = {31},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-8788},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {رخساره رسوبی، پارامتر‌های رسوبی، جورشدگی هیدرولیکی، سایش، رودخانه صدخرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رخساره‌های سنگی، پیوستگی رسوبی و ترکیب رسوبات در رودخانه صدخرو(غرب سبزوار)
%A قلعه نوئی, سهیلا
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان
%@ 2008-8788
%D 2015

[Download]