دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری )

نویسندگان: یونس نوری , فرزاد شهابیان مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صفحات فولادی دارای کاربردهای وسیعی در حوزه مهندسی عمران ازجمله دیوار برشی فولادی، تیرورق ها، شاهتیر پل های فولادی، مخازن و غیره می باشند، در این میان وقوع انفجار در حوالی این سازه ها اجتناب ناپذیر است. وجود بازشو در ورق های فولادی موجب کاهش سختی و مقاومت آنها می شود. در این تحقیق به بررسی عوامل تقویت کننده صفحات فولادی دارای بازشو پرداخته می شود. موقعیت، ابعاد هندسی و شکل سخت کننده، بازشو، درصد بازشو و مقدار خرج انفجاری از پارامترهای در نظر گرفته شده می باشد. وجود سخت کننده سبب کاهش تغییرشکل ورق ولی باعث افزایش تمرکز تنش برشی در محل اتصال سخت کننده ها می شود. افزایش ضخامت سخت کننده باعث می شود رفتار تغییرشکل کلی ورق تا حدی به تغییرشکل محلی و بین سخت کننده ها محدود شود.

کلمات کلیدی

, سختی, مقاومت, صفحات فولادی, بازشو, سخت کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048750,
author = {نوری, یونس and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سختی، مقاومت، صفحات فولادی، بازشو، سخت کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری
%A نوری, یونس
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]