دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری , 2015-02-22

عنوان : ( حمایت از دانش سنتی در تجاری سازی فناوری با نگاهی به اسناد بین المللی )

نویسندگان: اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهره گیری از دانش سنتی در زمینه های مختلفی از قبیل صنایع داروسازی و بیوتکنولوژی بسیار معمول بوده و دنیا به ارزش اقتصادی و اجتماعی دانش سنتی واقف است. در حالی که تولیدکنندگان در کشورهای صنعتی سود هنگفتی را بابت استفاده از دانش سنتی کسب می نمایند؛ مردم به عنوان تولیدکنندگان این دانش منفعتی کسب نمی نمایند؛ بنابراین ضروری است تا از تولیدکنندگان دانش سنتی حمایت شود تا در سود حاصل از آنچه که خود ابداع و تولید نموده اند سهیم شوند. سؤال مهم در این خصوص پیرامون نقش اسناد بی المللی در حمایت از مردمان بومی به عنوان تولیدکنندگان دانش سنتی می باشد. مقاله حاضر با یک تجزیه و تحلیل متون برخی اسناد بین المللی مرتبط در این زمینه نشان می دهد که گر چه حمایت از دانش سنتی در برخی از اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته، اما آنها نتوانسته اند راه حل های مشخصی برای چالش های موجود در زمینه دانش سنتی ارائه نمایند.

کلمات کلیدی

, مالکیت فکری, مردمان بومی, ابداع, ارزش تجاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048785,
author = {انصاری, اعظم},
title = {حمایت از دانش سنتی در تجاری سازی فناوری با نگاهی به اسناد بین المللی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مالکیت فکری، مردمان بومی، ابداع، ارزش تجاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حمایت از دانش سنتی در تجاری سازی فناوری با نگاهی به اسناد بین المللی
%A انصاری, اعظم
%J دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
%D 2015

[Download]