جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (50), شماره (100), سال (2018-9) , صفحات (129-158)

عنوان : ( بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات )

نویسندگان: محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با بررسی اصطلاح «لوح محو و اثبات» در منابع روایی و تفسیری این نتیجه به دست آمده است که این اصطلاح، اصطلاحی نوظهور است که نه تنها هیچ خاستگاه قرآنی و روایی ندارد، بلکه براساس روایات معتبر این أمّ‌الکتاب یا همان لوح محفوظ است که ظرف محو و اثبات واقع می‌شود و قید «محفوظ» به شهادت آیات قرآنی به معنای مصونیت از تغییر نیست، بلکه به معنای مصونیت از شهود و مسّ نامحرمان درگاه الهی است. با نتیجه به دست آمده نگرش مشهوری که میان اندیشمندان اسلامی درباره لوح محو و اثبات وجود دارد، دستخوش تغییر اساسی می‌گردد و از این رهگذر لوح محفوظ نیز تفسیر جدیدی پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی

, بداء, لوح محفوظ, لوح محو و اثبات, أمّ‌الکتاب, کتاب مکنون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048791,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی and حسینی, سیدمرتضی and نقی زاده, حسن},
title = {بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2018},
volume = {50},
number = {100},
month = {September},
issn = {2008-9112},
pages = {129--158},
numpages = {29},
keywords = {بداء، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، أمّ‌الکتاب، کتاب مکنون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و بازخوانی نظریه لوح محو و اثبات
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نقی زاده, حسن
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2018

[Download]