مهندسی هوانوردی, دوره (16), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (75-94)

عنوان : ( شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA 0012 و NACA 0015 )

نویسندگان: سعید میرزائی , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملگر¬های پلاسمایی ابزار قدرتمندی جهت کنترل فعال جریان و لایه مرزی و نیز به عقب انداختن جدایش روی سطوح کنترلی هستند که در دهه¬ی اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران و مهندسین علوم هوافضایی قرار گرفته¬ است. در ابتدا، ساختار استاندارد عملگر¬های پلاسمایی (که شامل الکترود پنهان یک تکه¬ای می¬باشد) در پژوهش¬ها و تحقیقات مورد استفاده قرار می¬گرفت، اما اخیرا ساختاری جدید از این عملگر-ها معرفی شده است که شامل یک الکترود پنهان چند تکه¬ای می¬باشد. چند تکه¬ای بودن الکترود پنهان در این عملگر¬ها باعث بازیابی نیروی حجمی عملگر پلاسما شده و سرعت القایی آن را به میزان قابل توجهی افزایش می¬دهد. در این مقاله با استفاده از روش عددی الکترواستاتیک-مدارتجمعی، عملگر پلاسمای یک تکه¬ای و سه تکه¬ای شبیه سازی عددی و اعتبارسنجی شده است و سپس با بررسی عددی کارکرد عملگر پلاسمای سه تکه¬ای و یک تکه¬ای بر روی ایرفویل¬های NACA 0012 و NACA 0015 مورد ارزیابی قرار گرفته است و نشان داده شده که استفاده از عملگر پلاسما سبب انتقال زاویه واماندگی ایرفویل به عقب شده و به این سبب باعث بهبود توزیع ضریب فشار می-شود. از طرفی نشان داده شده که استفاده از ساختار سه تکه¬ای نسبت به حالت استاندارد، بازدهی عملگر پلاسما را به مقدار قابل توجهی افزایش می¬دهد. این تحقیق در عدد رینولدز جریان انجام شده و عملگر پلاسما با منبع ولتاژ متناوب سینوسی با ولتاژ 16 کیلوولت و فرکانس 10 کیلوهرتز در حالت دائم شبیه سازی شده است.

کلمات کلیدی

, کنترل فعال جریان , عملگر پلاسما , الکترواستاتیک-مدارتجمعی, شبیه سازی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048817,
author = {میرزائی, سعید and پسندیده فرد, محمود},
title = {شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA 0012 و NACA 0015},
journal = {مهندسی هوانوردی},
year = {2014},
volume = {16},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-9449},
pages = {75--94},
numpages = {19},
keywords = {کنترل فعال جریان ، عملگر پلاسما ، الکترواستاتیک-مدارتجمعی،شبیه سازی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی چند ساختار از عملگرهای پلاسما و ارزیابی عملکرد آنها بر روی ایرفویل های NACA 0012 و NACA 0015
%A میرزائی, سعید
%A پسندیده فرد, محمود
%J مهندسی هوانوردی
%@ 1735-9449
%D 2014

[Download]