آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2015-9) , صفحات (29-46)

عنوان : ( مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند )

نویسندگان: علیرضا نجف زاده تربتی , سیدمرتضی حسینی , روح اله زینلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا در آثار خود از علم تمام موجودات به خداوند سخن گفته است. این دیدگاه بر اساس مبانی ویژه حکمت متعالیه او شکل گرفته است. غیر از اصالت وجود که اساس حکمت متعالیه در تمام مباحث است، مبانی دیگری در این بحث مورد توجه وی بوده است: وحدت تشکیکی وجود، مساوقت علم با وجود، عین الربط بودن معلول به علت، و راه‏های غیر فلسفی (آیات و روایات). ااو دیدگاه خود را به چهار گونه تبیین نموده است: لحاظ عین الربط بودن موجودات به باری‏تعالی، قاعده العلم بذی السبب لا یحصل الا من جهة السبب، علم بسیط و بیان‏های قرآنی و روایی. او در عین حال که علم تمام موجودات به خداوند را اثبات می‏کند، گاه علم موجودات مادی به خداوند را نفی نموده است، که به ظاهر تناقض‏گویی است. گرچه ملاصدرا خود برای رفع این تعارض اقدام کرده است اما باید گفت که با توجه به مبانی وی، چنین تعارضی رخ نخواهد داد.

کلمات کلیدی

, وجود ربطی, مساوقت علم با وجود, وحدت تشکیکی وجود, قاعده ذوات الأسباب, مبانی غیر فلسفی, علم مادیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048880,
author = {نجف زاده تربتی, علیرضا and حسینی, سیدمرتضی and زینلی, روح اله},
title = {مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2015},
volume = {10},
number = {20},
month = {September},
issn = {2251-9386},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {وجود ربطی، مساوقت علم با وجود، وحدت تشکیکی وجود، قاعده ذوات الأسباب، مبانی غیر فلسفی، علم مادیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی فلسفی صدرالمتالهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند
%A نجف زاده تربتی, علیرضا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A زینلی, روح اله
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2015

[Download]