سی و ششمین کنفرانس ریاضی ‏ایران ‏ , 2005-09-10

عنوان : ( حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار )

نویسندگان: بهرام صادق پور گیلده , سهرابعلی یوسفی , اعظم رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک روش عددی برای حل دستگاه خطی معادله انتگرال فازی فردهلم نوع دوم که برمبنای تقریب حاصل از موجک هار پایه ریزی شده استف ارائه می شود

کلمات کلیدی

, معادلات انتگرال فازی, موجک هار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048911,
author = {صادق پور گیلده, بهرام and سهرابعلی یوسفی and اعظم رمضانی},
title = {حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار},
booktitle = {سی و ششمین کنفرانس ریاضی ‏ایران ‏},
year = {2005},
location = {یزد, ايران},
keywords = {معادلات انتگرال فازی، موجک هار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عددی معادلات انتگرال فازی فردهلم خطی نوع دوم با استفاده از موجک هار
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A سهرابعلی یوسفی
%A اعظم رمضانی
%J سی و ششمین کنفرانس ریاضی ‏ایران ‏
%D 2005

[Download]