سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، , 2015-06-01

عنوان : ( هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز )

نویسندگان: ریحانه زینلی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر هضم مشترک ضایعات آلی بر بهبود تولید بیوگاز انجام شد. تولید بیوگاز حاصل از هضم مشترک قسمت آلی زباله های جامد شهری با گلیسرین خام که محصول فرعی تولید بیودیزل است، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات بچ در راکتورهای یک لیتری با حجم کار 900 میلی لیتر و در شرایط مزوفیلیک انجام شدند. به منظور جلوگیری از مشکلات بازدارندگی به علت حضور نمک های غیرآلی کلرید و سولفات، گلیسرین با آب به نسبت 1 به 5 رقیق شد. بعد از 25 روز، تولید بیوگاز در طول آزمایشات هضم مشترک بی هوازی، برای راکتور شامل گلیسرین 26 درصد بیشتر از راکتور شاهد و حداکثر تولید متان برای راکتور شامل گلیسرین و شاهد به ترتیب 60 و 52 درصد بود. این نتایج می تواند زمینه توسعه ی فناوری های جدید در کشور برای تولید مقادیر بالای بیوگاز، به منظور بهبود تولید انرژی پاک از ضایعات زیستی را فراهم نماید.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, قسمت آلی زباله جامد شهری, گلیسرین, متان, هضم مشترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048931,
author = {زینلی, ریحانه and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی},
title = {هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز},
booktitle = {سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب،},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوگاز، قسمت آلی زباله جامد شهری، گلیسرین، متان، هضم مشترک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز
%A زینلی, ریحانه
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%J سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب،
%D 2015

[Download]