پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت, دوره (53), شماره (36), سال (2017-1) , صفحات (55-66)

عنوان : ( نظریه شخصیت در اندیشه وجودی رولو می )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مسألۀ «خود» یا «من» همواره از مسائل محوری اندیشه‌ی فلاسفۀ گوناگون بوده است. این مسأله در علم روانشناسی عمدتاً با عنوان «شخصیت»مطرح است. روانشناسان مختلف با توجه به پشتوانۀ فلسفی خود حول این محور نظریه‌های گوناگونی ارائه نموده اند. رولو می به عنوان روانشناسی که بنیاد اندیشۀ وی بر فلسفۀ اگزیستانس استوار است نظریات ارائه شدۀ تا کنون را برای تبیین انسان کافی نمی داند و تلاش برای فهم بهتری از انسان دارد. پژوهش حاضر در صدد بیان نظریۀ رولو می پیرامون شخصیت، پیدایش و تحول آن، با نظر به نگرش فلسفی وی به این مسأله می باشد.

کلمات کلیدی

, شخصیت, من, خودآگاهی, آزادی, مسئولیت, روانشناسی وجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048937,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {نظریه شخصیت در اندیشه وجودی رولو می},
journal = {پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت},
year = {2017},
volume = {53},
number = {36},
month = {January},
issn = {1735-2983},
pages = {55--66},
numpages = {11},
keywords = {شخصیت، من، خودآگاهی، آزادی، مسئولیت، روانشناسی وجودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه شخصیت در اندیشه وجودی رولو می
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت
%@ 1735-2983
%D 2017

[Download]