مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (51-80)

عنوان : ( تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , آمنه اخلاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله‌ی حاضر، پژوهشی کیفی است که با هدف «تحلیل کیفی روند اعتماد نخبگان مهاجر افغانستانی ساکن مشهد» انجام شده است. بی‌اعتمادی مهاجر به جامعه‌ و تبدیل وی به انسان حاشیه‌ای، می‌تواند موجد اختلال در هم‌نوایی، نظم و انسجام اجتماعی باشد. شناخت اعتماد نخبگان مهاجر به‌عنوان اشاعه‌دهندگان فرهنگ اعتماد یا بی‌اعتمادی به جامعه‌ی مهاجر و انتقال‌دهندگان این فرهنگ به جامعه‌ی افغانستان، حائز اهمیت است. روش بحث گروهی متمرکز در۵ گروه ۵-۳ نفره استفاده گردید و جمع‌آوری اطلاعات با کمک ابزار بحث‌نامه، تا مرحله‌ی اشباع ادامه یافت. ۲۲ نفر نمونه با استفاده از نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که بی‌اعتمادی، بالا و به‌طور عمده از نوع بی‌اعتمادی نهادی است. ویژگی‌های ساختی ایران و نهادها و سازمان‌ها، مهم‌ترین عامل بی‌اعتمادی و عمده‌ترین دلیل آن، اعمال تحقیر و تبعیض به صورت عنصری ساختاری است که‌در طول اقامت، تجربیات مهاجرین را شکل داده‌اند. بنابر نتایج، بی‌اعتمادی موجود، محصول زوالِ اعتمادِ عمیقِ نسل اول مهاجر به ایران است که در اثر اعتماد به نظام ارزشی و سیاسی پس از انقلاب به‌وجود آمده بود. بنا بر نظریه‌ی زتومکا، ترمیم آن دشوار است.

کلمات کلیدی

, اعتماد اجتماعی, نخبگان, مهاجرین افغانستانی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048950,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and اخلاقی, آمنه},
title = {تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد},
journal = {مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2322-3367},
pages = {51--80},
numpages = {29},
keywords = {اعتماد اجتماعی، نخبگان، مهاجرین افغانستانی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کیفی روند اعتماد اجتماعی نخبگان مهاجر افغانستانی مشهد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اخلاقی, آمنه
%J مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی
%@ 2322-3367
%D 2014

[Download]