یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07

عنوان : ( تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه سازی )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , شهرزاد محسنیان هروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از اجزای اصلی و تاثیرگذار در کیفیت خدمات اینترنتی، وب سرورها هستند که با گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش تقاضا برای دسترسی به منابع اطلاعاتی، عملکرد ضعیفی از جهت زمان پاسخ گویی از خود نشان می دهند. بنابراین ضروری است که از شبیه سازی و مدل های ریاضی در تجزیه و تحلیل سیستم های پیچیده، بهینه سازی و مدیریت سیستم های وب سرور استفاده شود. در این مقاله خدماتی که از طریق اینترنت عرضه می شوند را به صورت یک مدل صف معرفی می کنیم. در این راستا با تعریف انواع مسائل موجود در حوزه اینترنت سعی شده است که مدل را از روشهای تحلیلی و شبیهسازی تفسیر نماییم. یکی از نکات برجسته در این مقاله، تحلیل مسائلی بر گرفته از دنیای واقعی و همچنین تحلیل جدیدی از درخواست های کاربران در وب سرورها است که تاکنون محققان در کارهای گذشته مدلی را برای تحلیل همزمان کاربران و درخواستهایشان ارائه نکردهاند. از دیگر دستاوردهای مهم این تحقیق، تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مدل و مقایسه نتایج محاسباتی مسائل مطرح شده است.

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات الکترونیک, وب سرور, معیارهای ارزیابی, تئوری صف, شبیهسازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048968,
author = {پیرایش, محمدعلی and محسنیان هروی, شهرزاد},
title = {تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه سازی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کیفیت خدمات الکترونیک، وب سرور، معیارهای ارزیابی، تئوری صف، شبیهسازی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عملکرد وب سرور با استفاده از مفاهیم نظریه صف و اصول شبیه سازی
%A پیرایش, محمدعلی
%A محسنیان هروی, شهرزاد
%J یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]