مدل سازی اقتصادی, دوره (8), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (45-62)

عنوان : ( اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , سلمان ستوده نیا کرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر ساختار هزینه ای بنگاه های صنعتی در ایران می باشد که از معیار تغییرات هزینه ای (CV) در رویکرد تعادل جزیی استفاده شده است. در این مقاله برای محاسبه معیار تغییرات هزینه ای از قیمت های اعمال شده بر حامل های انرژی طی سال های 1389 الی 1392استفاده شده است. اثر حذف یارانه انرژی، منجر به 30 درصد افزایش هزینه صنایع کارخانه ای کشور در سال 89 می شود و برای سال های 90 ،91 و 92 به ترتیب28،30و 32 درصد است. به طوری که با اجرا شدن سیاست هدفمندی یارانه ها در سال 89 ، باید دولت مبلغی معادل 6093831 میلیون ریال در بخش صنعت به فعالان این بخش پرداخت نماید تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند برسند. در سال های 90 تا 92 نیز، به ترتیب باید مبلغی معادل 7678227،10365607 و 15030129 میلیون ریال در بخش صنعت پرداخت شود تا به سطح مطلوبیت اولیه ای که قبل از تغییر قیمت و هدفمندی یارانه ها داشته اند، برسند.

کلمات کلیدی

, حامل های انرژی, تغییرات هزینه ای (CV), صنایع کارخانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048987,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and ستوده نیا کرانی, سلمان},
title = {اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایران},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-9910},
pages = {45--62},
numpages = {17},
keywords = {حامل های انرژی، تغییرات هزینه ای (CV)، صنایع کارخانه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A ستوده نیا کرانی, سلمان
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2015

[Download]