هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , 2015-05-21

عنوان : ( بررسی تاثیر عددی الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی بابایی و قنبری در حل مساله افرازبندی گراف )

نویسندگان: رضا قنبری , احمد ابوئی مهریزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این‌که مساله افرازبندی گراف در رده مسایل ‎\lr{NP}$-$‎ سخت قرار دارد، از این رو یافتن جواب تقریبی در زمان کم راهی است که می‌تواند برای حل این مساله کارآمد باشد. یکی از روش‌های تقریبی برای یافتن جواب تقریبی برای مساله افرازبندی گراف، روش افرازبندی طیفی گراف است. کرویت بر پایه روش گرادیان مزدوج فلچر- ریوایز، یک الگوریتم برای حل مساله افرازبندی بر پایه روش طیفی ارایه کرد. به تازگی بابایی و قنبری یک الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی ارایه کردند. در این‌جا بر پایه کار بابایی و قنبری تسریعی در کار کرویت انجام شده است. با استفاده از مسایل نمونه استاندارد، کارایی عددی روش جدید با روش کرویت بررسی شده است. ‎

کلمات کلیدی

, افرازبندی گراف, روش افرازبندی طیفی گراف, الگوریتم گرادیان مزدوج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048991,
author = {قنبری, رضا and ابوئی مهریزی, احمد},
title = {بررسی تاثیر عددی الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی بابایی و قنبری در حل مساله افرازبندی گراف},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افرازبندی گراف، روش افرازبندی طیفی گراف، الگوریتم گرادیان مزدوج},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عددی الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی بابایی و قنبری در حل مساله افرازبندی گراف
%A قنبری, رضا
%A ابوئی مهریزی, احمد
%J هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات
%D 2015

[Download]