اقتصاد اسلامی, دوره (14), شماره (56), سال (2015-3) , صفحات (149-179)

عنوان : ( بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند تولید در ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه مستلزم بهره¬گیری از محیط زیست و در عین حال تخریب آن است. از آن جایی که در روند توسعه، مشکلات زیست محیطی و اجتماعی افزایش می¬یابد و این مشکلات به سادگی با ساز و کار بازار و قوانین رفع نمی¬شود در نتیجه وجود اخلاق و بازارهای اخلاقی در حل این مشکلات ضروری است. بازارهای اخلاقی عرضه و تقاضای کالاها و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد و دارای منافع زیست محیطی باشند. در این مقاله شاخص¬های متعددی برای شناسایی بازارهای اخلاقی معرفی شده است و به مقایسه ایران با کشورهای سند چشم¬انداز ۱۴۰۴ و نیز کشورهای منتخب توسعه یافته در سال ۲۰۱۲ در این شاخص¬ها پرداخته شده است. سپس با استفاده از نرم افزار SAS با روش تحلیل مؤلفه¬های اصلی شاخص کلی برای بازارهای اخلاقی معرفی گردیده است و جایگاه ایران در موقعیت کشورهای سند چشم¬انداز و مجموعه ای ازکشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه بررسی شده است. نتایج نشان می¬دهد که شاخص عملکرد محیط زیست بیش¬ترین تاثیر را بر شاخص کلی بازارهای اخلاقی داشته است و در مرتبه بعدی شاخص حکمرانی خوب قراردارد. کشورهای منتخب ( به استثنای چین) در رتبه¬های بالای جدول قرار دارند و از بین کشورهای سند چشم¬انداز کشور گرجستان رتبه اول را دارد. دراین میان کشور ایران از نظر شاخص¬های بازارهای اخلاقی در رتبه¬های پایینی قرار دارد.

کلمات کلیدی

, اخلاق, بازارهای اخلاقی, مسائل زیست محیطی, منافع اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048993,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقی},
journal = {اقتصاد اسلامی},
year = {2015},
volume = {14},
number = {56},
month = {March},
issn = {1735-3262},
pages = {149--179},
numpages = {30},
keywords = {اخلاق، بازارهای اخلاقی، مسائل زیست محیطی، منافع اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد ایران دربازارهای اخلاقی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J اقتصاد اسلامی
%@ 1735-3262
%D 2015

[Download]