دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (33), شماره (334), سال (2015-7) , صفحات (1-11)

عنوان : ( اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان )

نویسندگان: رویا لاری , سیما جهانبخشی , الهه محمدی , علی میرشاهی , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پوکی استخوان یکی از علائم پاتولوژیک عمده آرتریت روماتوئید (RA) و برخی از سرطان ها است. فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت (G-CSF) و اینترفرون a- (IFN-a) به طور گسترده ای در بیماران مبتلا به سرطان به عنوان دارو استفاده می شود و همچنین نقش کلیدی این فاکتورها در RA شناخته شده است . هدف از این مطالعه بررسی اثر همزمانی این عوامل بر پوکی استخوان می باشد. روشها: برای این منظور از 28 سر موش (Mus musculus) (نر، هشت هفته) که به¬طور تصادفی در چهار گروه 7 تایی تقسیم شدند استفاده شد. تیمار به صورت روزانه با تزریق زیر جلدی با آب مقطر به عنوان کنترل، IFN-a (10kg/ug) و همچنین G-CSF (200 kg /ug) به همراه یا بدون IFN- a (10kg/ug) در روز به مدت 28 روز انجام شد. پس از کشتن موشها، رادیوگرافی استاندارد از استخوان ران گرفته شد و بررسی¬ها توسط نرم¬افزار Image J برای اندازه گیری تراکم استخوان فمور ران مورد استفاده قرار گرفت. همچنین چگالی استخوان فمور ران با استفاده از multidetector CT(MDCT) اندازه گیری شد. یافته ها: در این مطالعه G-CSF تراکم استخوان را به طور موضعی در ناحیه سر و تروکانتر بزرگ در استخوان فمور کاهش داد. از طرف دیگر IFN-a به تنهایی موجب افزایش تراکم استخوان در ناحیه تروکانتر بزرگ و همچنین افزایش حجم استخوان ترابکولار شد. این فاکتور همراه با G-CSF بشدت تراکم استخوان را افزایش داد و همچنین موجب افزایش حجم استخوان ترابکولار شد. نتیجه گیری: بنابراین تجویز IFN-a میتواند در کاهش پوکی استخوان در اثر G-CSF در شرایط التهابی و درمانی موثر باش

کلمات کلیدی

, پوکی استخوان, IFN- a, G-CSF, رادیوگرافی, multidetector CT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048998,
author = {لاری, رویا and جهانبخشی, سیما and محمدی, الهه and میرشاهی, علی and مهدوی شهری, ناصر and مقیمی, علی},
title = {اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان},
journal = {دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School},
year = {2015},
volume = {33},
number = {334},
month = {July},
issn = {1735-854x},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {پوکی استخوان، IFN- a، G-CSF، رادیوگرافی، multidetector CT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان
%A لاری, رویا
%A جهانبخشی, سیما
%A محمدی, الهه
%A میرشاهی, علی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A مقیمی, علی
%J دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School
%@ 1735-854x
%D 2015

[Download]