یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , 2014-02-19

عنوان : ( Histological study of rat adherent bone marrow cells behavior cultured in decellularized human skin matrix in presence of hyaluronic acid in vitro )

نویسندگان: رویا لاری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هیالورونیک اسید، یکی از اجزاء اصلی ماتریکس خارج سلولی است که در مورفوژنز بافت، تکثیر، مهاجرت و تمایز سلول نقش مهمی را ایفا می کند. هیالورونیک اسید در بدن به فرم نمکی هیالورونات و با غلظت بالایی در چندین بافت همبند مثل پوست، بند ناف، مایع سینوویال و زجاجیه قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر هیالورونیک اسید بر رفتار سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت در ماتریکس سلول زدایی شده ی بافت پوست انسانی است. مواد و روش ها: بافت پوست انسان با ابعاد mm5×mm5 تهیه و سپس با استفاده از روش های فیزیکی(انجماد و ذوب سریع)، آنزیمی(تریپسین) و شیمیایی(سدیم دودسیل سولفات SDS) سلول زدایی گردید و سپس مراحل شستشو و استریل کردن صورت گرفت. داربست ها به سه گروه شامل: داربست های فاقد سلول، داربست ها واجد سلول بدون هیالورونیک اسید و داربست های واجد سلول به همرا هیالورونیک اسید تقسیم شدند. در نهایت مطالعات بافت شناسی پس از گذشت 2، 1 و 4 هفته از کشت سلول ها بر روی داربست انجام گرفت. نتایج: مطالعات بافت شناسی نشان دادند که در بافت پوست سلول زدایی شده ی انسان سلول ها حذف و رشته های کلاژن تا حدود زیادی حفظ شدند. مطالعه ی رفتار سلول ها، چسبندگی و مهاجرت سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت به سمت ماتریکس پوست را نشان داد. میزان تکثیر و مهاجرت سلولی در گروه دارای هیالورونیک اسید نسبت به گروه فاقد آن، در هفته ی اول، اختلاف معنی داری داشت. نتیجه: برطبق نتایج حاصله، افزودن هیالورونیک اسید به محیط کشت پیرامون ماتریکس سلول زدایی شده ی پوست انسان سبب افزایش تکثیر و مهاجرت سلولی می شود.

کلمات کلیدی

, هیالورونیک اسید, سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت, پوست انسان, سلول زدایی, ماتریکس خارج سلولی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048999,
author = {لاری, رویا},
title = {Histological study of rat adherent bone marrow cells behavior cultured in decellularized human skin matrix in presence of hyaluronic acid in vitro},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {هیالورونیک اسید، سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت، پوست انسان، سلول زدایی، ماتریکس خارج سلولی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Histological study of rat adherent bone marrow cells behavior cultured in decellularized human skin matrix in presence of hyaluronic acid in vitro
%A لاری, رویا
%J یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
%D 2014

[Download]