سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی , 2015-06-18

عنوان : ( چیستی و چرایی روش تحلیل روایت )

نویسندگان: ساره نعمتیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , احمدرضا اصغرپور ماسوله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق روایتی نوعی از پژوهش کیفی است که مجموعه ای از داستانها را به عنوان منیع داده های خود بر می گزیند. این داستان ها روایتی از تجارب زندگی مردم هستند که توسط آنها در مورد خودشان یا بواسطه دیگران در مورد افراد دیگر نقل می شود.هدف از مقاله حاضر معرفی روش تحلیل روایت به مثابه یک روش شناسی کیفی و تکنیکی برای مطالعه , مقایسه و تجزیه و تحلیل داده ها ی کیفی می باشد.

کلمات کلیدی

, روش شناسی کیفی , روایت , تحلیل روایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049001,
author = {نعمتیان, ساره and نوغانی دخت بهمنی, محسن and اصغرپور ماسوله, احمدرضا},
title = {چیستی و چرایی روش تحلیل روایت},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {روش شناسی کیفی ; روایت ; تحلیل روایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چیستی و چرایی روش تحلیل روایت
%A نعمتیان, ساره
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%J سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
%D 2015

[Download]