بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-05-12

عنوان : ( بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین )

نویسندگان: امین حجازی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش سهم گاز طبیعی در تولید برق، شاهد - تأثیرگذاری بالای این دو حامل انرژی بر یکدیگر هستیم. هدف این مقاله بهره بردار ی یکپارچه دو شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن اثر سوخت جایگزین است. به این منظور معادلات پخش بار استاتیکی دو شبکه گاز و برق _ با محوریت نقش ایستگاه های تقویت فشار_ در قالب یک مسئله بهینه سازی مدل می شوند. هدف این مسئله کاهش هزینه بهره بردار ی کل سیستم است. نتایج شبیه سازی بر روی شبکه گاز خراسان و 30 باسه IEEE حاکی از موفقیت این روش در مدیریت مصرف سوخت نیروگاه و کاهش هزینه کل به و یژه در شرایط اوج مصرف شبکه گاز دارد.

کلمات کلیدی

, شبکه گاز طبیعی, بهره بردار ی سیستم قدرت, بهره بردار ی یکپارچه, سوخت جایگزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049011,
author = {حجازی, امین and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه گاز طبیعی، بهره بردار ی سیستم قدرت، بهره بردار ی یکپارچه، سوخت جایگزین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره بردا ری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین
%A حجازی, امین
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]