جستارهای نوین ادبی, دوره (47), شماره (187), سال (2015-3) , صفحات (39-58)

عنوان : ( همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) )

نویسندگان: جواد راشکی علی آباد , جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تاریخ نگاری منظوم، به عنوان سبکی از تاریخ نگاری، مطابق الگوی شاهنامه ی فردوسی، در سده ی ششم هجری پا گرفت و در عهد مغول رونق فراوان یافت؛ به گونه ای که در کمتر از یک سده، بیش از ده عنوان، تاریخ نامه ی منظوم در این عهد سروده شد که از جمله مشهورترین آن ها ظفرنامه ی حمدالله مستوفی است. یکی از نخستین منظومه های تاریخی عهد مغول تاریخ نامه ای است که نصرِ زجّاجی تبریزی آن را به رشته ی نظم کشیده است. تاریخ های منظوم به طور عام و تاریخ منظوم زجّاجی به طور خاص از تیررس نگاه علمی پژوهش-گران تاریخ و ادبیات خارج بوده اند. از این¬رو این منظومه که همایون¬نامه نام دارد، هم نسبتاً ناشناخته مانده و هم آنجاهایی که به مشاهده¬ی معدودی از اهل دانش رسیده است، با خطاهایی همراه شده که از چشم منتقدین به دور مانده است. این نوشتار کوشش دارد ضمن معرفی اجمالی همایون¬نامه و سراینده¬ی آن به بررسی و نقد برخی نظرات در مورد این منظومه بپردازد و در ضمن اهمیت تاریخی و جایگاه ادبی آن را به بحث بگذارد.

کلمات کلیدی

, زجّاجی, حبیبی, پیرنیا, ملک صدرالدین, تاریخ منظوم, همایون¬نامه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049049,
author = {راشکی علی آباد, جواد and عباسی, جواد},
title = {همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی)},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2015},
volume = {47},
number = {187},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {39--58},
numpages = {19},
keywords = {زجّاجی، حبیبی، پیرنیا، ملک صدرالدین، تاریخ منظوم، همایون¬نامه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی)
%A راشکی علی آباد, جواد
%A عباسی, جواد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2015

[Download]