مطالعات قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (127-158)

عنوان : ( بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی )

نویسندگان: مهدی جلالی , حسن نقی زاده , مصطفی فروتن تنها ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

احادیث معصومین(ع) همانند قرآن، محکم و متشابه دارند. برخی از احادیث اعتقادی، مفادی شبهه‌انگیز و ظاهری غیرقابل‌قبول دارند که شارحان حدیث، به شرح ظواهر غیرقابل‌قبول و تأویل برای رفع اشکال آن‌ها پرداخته‌اند. این رویکرد، گاهی با استفاده صریح از اصطلاح تشابه و زمانی بدون اشاره به این اصطلاح بوده است. در این مقاله در پی بیان چگونگی عملکرد دو شارح الکافی یعنی علامه مجلسی و مولی صالح مازندرانی در تعریف و واکاوی متشابهات حدیثی در روایات اعتقادی الکافی هستیم. این نوشتار ضمن نشان دادن باور آن دو به اهمیت این مقوله در حدیث بسان اهمیت آن در قرآن، به مبانی نظری آن دو در این مسئله پرداخته و نشان می‌دهد که توجه جدی و وافی به این مقوله داشته‌ و در جهت حل تشابه و رفع تعارض ظاهری این‌گونه اخبار حرکت کرده‌اند. درنهایت، نقدهایی بر تعریفشان از تشابه در حدیث و مصداق‌هایی که برای حدیث متشابه آورده‌اند، وارد شده است.

کلمات کلیدی

حدیث؛ متشابه؛ اعتقادی؛ کلامی؛ الکافی؛ علامه مجلسی؛ مولی صالح مازندرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049055,
author = {جلالی, مهدی and نقی زاده, حسن and فروتن تنها, مصطفی},
title = {بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی},
journal = {مطالعات قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3211},
pages = {127--158},
numpages = {31},
keywords = {حدیث؛ متشابه؛ اعتقادی؛ کلامی؛ الکافی؛ علامه مجلسی؛ مولی صالح مازندرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مسئله تشابه در احادیث اعتقادی الکافی از نگاه مجلسی و مازندرانی
%A جلالی, مهدی
%A نقی زاده, حسن
%A فروتن تنها, مصطفی
%J مطالعات قرآن و حدیث
%@ 2008-3211
%D 2015

[Download]