دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-08-14

عنوان : ( بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه گندم کلزا وافدرا برخصوصیات جوانه زنی علف هرزسوروف (Echinochloa crus-gali) )

نویسندگان: جعفر البوغبیش , علیرضا دادخواه , محمد خیرخواه , محمد زارع مهرجردی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

report iconخلاصه مقاله: آللوپاتی ویژگی است که درآن گیاهان میتوانند باتولید ورهاسازی ترکیبات شیمیایی درمحیط بررشدونموسایرگیاهان اثربگذارند ازانجا که خاصیت اللوپاتیک برخی گونه های زراعی به اثبات رسیده است لذا بررسی اثرات آنها بر گیاهانی که درتناوب باآنها قرارمیگیرند اهمیت ویژهی دارد براین اساس پتانسیل اثرآللوپاتیک گیاه گندم کلزا وافدرا بااستفاده ازغلظتهای مختلف عصاره ابی کاه و کلش آنها صفرو5و10و15و20و25 درصدبرجوانه زنی ورشدگیاهچه های علف هرزسوروف مورد بررسی قرارگرفت ازمایش درقالب طرح کاملا تصادفی باچهارتکرار انجام شد نتایج نشان داد که عصاره های ابی موجب کاهش جوانه زنی و رشدگیاهچه های سوروف شد و مرحله رشدرویشی بیش ازمرحله جوانه زنی تحت تاثیر موادآللوپاتیک قرارگرفت باافزایش غلظت عصاره افدرا از10درصد به بالا ازجوانه زنی بذورسوروف جلوگیری نمود ازطرفی دیگر عصاره 5درصد گندم طول ساقه چه و ریشه چه را به ترتیب به میزان 10و66/5 درصد نسبت به شاهد افزایش داشت همچنین عصاره 5درصد کلزا وزن خشک ریشه چه را معادل 85درصد نسبت به شاهد افزایش داشت

کلمات کلیدی

, عصاره آبی , وزن خشک , جوانه زنی , رشدگیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049061,
author = {البوغبیش, جعفر and دادخواه, علیرضا and خیرخواه, محمد and زارع مهرجردی, محمد},
title = {بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه گندم کلزا وافدرا برخصوصیات جوانه زنی علف هرزسوروف (Echinochloa crus-gali)},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {عصاره آبی ، وزن خشک ، جوانه زنی ، رشدگیاهچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه گندم کلزا وافدرا برخصوصیات جوانه زنی علف هرزسوروف (Echinochloa crus-gali)
%A البوغبیش, جعفر
%A دادخواه, علیرضا
%A خیرخواه, محمد
%A زارع مهرجردی, محمد
%J دومین همایش ملی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]