اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-02-10

عنوان : ( جداسازی باکتریهای لومینسانت از جانوران دریایی و به کارگیری آنها در ایجاد بیوسنسورها برای تشخیص آلودگی های محیطی )

نویسندگان: نوشین زمان پور , بهار شهنواز , داوود قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیولومینسانس پدیده ای است که به وسیله ارگانیسم های مختلفی مانند باکتریهای دریایی، کرم های شب تاب و غیره نشان داده می شود. این موجودات توانایی تولید و انتشار نور دارند. آنها رنگدانه لوسفرین و آنزیم لوسیفراز تولید می کنند. لوسفرین به کمک آنزیم لوسیفراز با اکسیژن واکنش داده و انرژی به شکل نور آزاد می شود. نور انتشار یافته به وسیله دستگاه لومینومتر به صورت کمی اندازه گیری می شود. در باکتریها، بیولومینسانس توسط مجموعه ای از ژنها به نام اپرون lux کنترل می شود. باکتریهای لومینسانت در محیط دریایی کمیاب نبوده و از آب دریا، ماهی مرده، اسکوئید، ارگان های نوری برخی ماهی های کوچک که در آنها به صورت همزیست زندگی میکنند و برخی موجودات دریایی دیگر جداسازی شده اند. این باکتریها از نظرتاکسونومی به سه جنس Photobacterium، vibrio و lucibacterium تقسیم شده اند. اخیرا بیولومینسانس باکتریایی در زمینه بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی محیطی به ترتیب به عنوان گزارشگرهای ژنتیکی و بیوسنسورهای آلودگی به کار گرفته شده اند. بیولومینسانس باکتریایی در حضور آلودگی های آبی مانند یونهای فلزی سنگین، هیدروکربن های پیچیده آروماتیک، حشره کش ها و غیره کاهش می یابد. از آن جایی که ژن های کنترل کننده بیولومینسانس حتی به مقادیر بسیار کم الاینده ها حساس هستند، ساخت بیوسنسورها با استفاده از این ژن ها می تواند کاربرد خوبی جهت سنجش آلودگی های محیطی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, باکتری لومینسانت, بیولومینسانس, بیوسنسور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049075,
author = {زمان پور, نوشین and شهنواز, بهار and داوود قاسمی},
title = {جداسازی باکتریهای لومینسانت از جانوران دریایی و به کارگیری آنها در ایجاد بیوسنسورها برای تشخیص آلودگی های محیطی},
booktitle = {اولین همایش جانورشناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {باکتری لومینسانت، بیولومینسانس، بیوسنسور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتریهای لومینسانت از جانوران دریایی و به کارگیری آنها در ایجاد بیوسنسورها برای تشخیص آلودگی های محیطی
%A زمان پور, نوشین
%A شهنواز, بهار
%A داوود قاسمی
%J اولین همایش جانورشناسی کاربردی
%D 2015

[Download]