علوم زمین-Ulum-i Zamin, ( ISI ), دوره (24), شماره (95), سال (2015-6) , صفحات (97-106)

عنوان : ( متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو (کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) )

نویسندگان: مهدی بادپا , کاوه خاکسار , علیرضا عاشوری , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه غنی از مرجان­های کربنیفر ­در سازند سردر، در برش چینه­شناسی زلدو وجود دارد. پس از آماده‌سازی نمونه­ها، بیش از 200 مقطع میکروسکوپی از مرجان­ها و میکروفاسیس افق­های دارای این سنگواره­ها برای تشخیص متغیرهای محیطی مطالعه شدند. اجتماع مرجانی مورد مطالعه به دیرینگی باشکیرین (کهن­ترین اشکوب کربنیفر پسین) است و در 2 افق قراردارد، بر پایه ژئومتری کلنی­ها و فاصله میان آنها، فراوانی و توزیع مرجان­ها و نیز مطالعه ریزرخساره، زیستگاه مرجان­های افق اول از نوع "چمنزارهای مرجانی ساب نوع B1" است و افق دوم یک "بیوستروم مرجانی ساب نوع C2" را تشکیل می­دهد. این مرجان­ها در محیط­های لاگون به سوی سد و در دریای باز به سوی سد در یک سکوی ­کم­ژرفا گسترش داشتند. مجموعه مرجانی مورد مطالعه، در آب‌های ­کم­ژرفای­ گرم و شفاف با شوری عادی و اکسیژن بالا در زون نوری زندگی می­کردند. مرجان‌های روگوزای فاسیکولیت Fomichevella وHeintzella با بیشترین فراوانی، چهارچوب اصلی این مجموعه را تشکیل می­دهند. کلنی­های روگوزای Fomichevella و Minatoa بیشترین گوناگونی و کلنی ­تابولای ­Michelinia کمترین فراوانی و گوناگونی را دارند.

کلمات کلیدی

, کربنیفر, متغیرهای محیطی, باشکیرین, مرجان, ازبک­کوه, سازند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049087,
author = {بادپا, مهدی and کاوه خاکسار and عاشوری, علیرضا and خانه باد, محمد},
title = {متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو (کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی)},
journal = {علوم زمین-Ulum-i Zamin},
year = {2015},
volume = {24},
number = {95},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {97--106},
numpages = {9},
keywords = {کربنیفر، متغیرهای محیطی، باشکیرین، مرجان، ازبک­کوه، سازند سردر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T متغیرهای محیطی مجموعه مرجانی کربنیفر پسین سازند سردر در برش زلدو (کوه های ازبک کوه، خاور ایران مرکزی)
%A بادپا, مهدی
%A کاوه خاکسار
%A عاشوری, علیرضا
%A خانه باد, محمد
%J علوم زمین-Ulum-i Zamin
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]