کنفرانس مهندسی برق ایران , 2015-05-10

عنوان : ( یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس )

نویسندگان: مهدی صابری , سوده ابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

المان¬های تاخیر یکی از اجزای اصلی در بسیاری از مدارات مبتنی بر زمان از جمله مبدل¬های آنالوگ به دیجیتال حوزه زمان می-باشند. از مهمترین ویژگی¬های یک المان تاخیر، خطی¬بودن مشخصه ولتاژ– تاخیر آن می¬باشدکه هرچه این مشخصه خطی¬تر باشد نسبت سیگنال به نویز مدار افزایش می¬یابد. در این مقاله، یک المان تاخیر جدید ارائه شده است که نه تنها مشخصه ولتاژ– تاخیر آن در حد بسیار زیادی خطی شده است، بلکه تمام رنج ولتاژ ورودی از صفر تا منبع تغذیه (VDD) را نیز پوشش می¬دهد. نتایج شبیه¬سازی حاصل از پیاده¬سازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال با رنج ورودی تمام مقیاس مبتنی بر زمان در تکنولوژی 0.18µm با استفاده از المان تاخیر پیشنهادی نشان می¬دهد که مقدار THDخروجی مبدل برابر dB33 می¬باشد که بیانگر کارایی ساختار پیشنهادی است.

کلمات کلیدی

, المان تاخیر, مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر زمان , رفتار خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049100,
author = {صابری, مهدی and ابراهیمی, سوده},
title = {یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {المان تاخیر، مبدل آنالوگ به دیجیتال مبتنی بر زمان ، رفتار خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس
%A صابری, مهدی
%A ابراهیمی, سوده
%J کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2015

[Download]