مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل, دوره (3), شماره (3), سال (2015-8)

عنوان : ( بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی )

نویسندگان: امیر کاووسی , مرتضی جلیلی قاضی زاده , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سیدعلی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که در تحقیقات گذشته در زمینه استفاده از سرباره، مقایسه¬ای بین انواع سرباره تولید شده در کارخانه¬های تولید فولاد کشور صورت نگرفته، در این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولادی، بخش درشت¬دانه مصالح آهکی به ترتیب با 25، 50، 75 و 100 درصد سرباره¬های کوره قوس الکتریک (EAF) و کوره اکسیژنی (BOF) جایگزین گردید و پس از بررسی خصوصیات مصالح سنگدانه¬ای آهکی و سرباره¬های فولادی با استفاده از تجهیزات پراش اشعه ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی (SEM)، با استفاده از روش طرح اختلاط مارشال، درصد قیر بهینه مخلوط¬های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف هر دو نوع سرباره تعیین گردید. سپس خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف سرباره با استفاده از آزمایش¬های ضریب برجهندگی در دماهای مختلف و آزمایش کشش غیر مستقیم در دو حالت خشک و اشباع، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سرباره می-تواند منجر به بهبود معنی دار خواص مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی گردد. همچنین حساسیت رطوبتی مخلوط¬های حاوی هر دو نوع سرباره نسبت به نمونه شاهد کمتر بود.

کلمات کلیدی

, سرباره فولاد, ضریب برجهندگی, مقاومت کششی, چقرمگی, حساسیت رطوبتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049114,
author = {امیر کاووسی and مرتضی جلیلی قاضی زاده and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and ضیائی, سیدعلی},
title = {بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی},
journal = {مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل},
year = {2015},
volume = {3},
number = {3},
month = {August},
issn = {2423-5350},
keywords = {سرباره فولاد، ضریب برجهندگی، مقاومت کششی، چقرمگی، حساسیت رطوبتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی
%A امیر کاووسی
%A مرتضی جلیلی قاضی زاده
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A ضیائی, سیدعلی
%J مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل
%@ 2423-5350
%D 2015

[Download]