دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان , 2015-05-07

عنوان : ( بررسی مواد ضد تنش(گلیسین، پرولین اسید سالسیلیک) در مدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج پس از جوانه زنی )

نویسندگان: حسین پانیتی , محمد خیرخواه , حسین صبوری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین مناسب ترین رژیم آبیاری

کلمات کلیدی

, اجزاء عملکرد, برنج, تنش خشکی, مدیریت های آبیاری , مواد ضد تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049120,
author = {حسین پانیتی and خیرخواه, محمد and حسین صبوری},
title = {بررسی مواد ضد تنش(گلیسین، پرولین اسید سالسیلیک) در مدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج پس از جوانه زنی},
booktitle = {دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {اجزاء عملکرد، برنج، تنش خشکی، مدیریت های آبیاری ، مواد ضد تنش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مواد ضد تنش(گلیسین، پرولین اسید سالسیلیک) در مدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج پس از جوانه زنی
%A حسین پانیتی
%A خیرخواه, محمد
%A حسین صبوری
%J دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
%D 2015

[Download]