دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان , 2015-05-07

عنوان : ( تشخیص صفات تأثیر گذار بر عملکرد برنج در شرایط استفاده از مواد ضد تنش (گلیسین ، پرولین و اسید سالسیلیک) تحت مدیریت های مختلف آبیاری با استفاده از تجریه و تحلیل چند متغییره )

نویسندگان: حسین پانیتی , محمد خیرخواه , حسین صبوری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین مناسب ترین رژیم آبیاری و تشخیص بهترین ترکیب تیماری

کلمات کلیدی

, برنج, تنش خشکی, رگرسیون گام به گام , ضرایب همبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049121,
author = {حسین پانیتی and خیرخواه, محمد and حسین صبوری},
title = {تشخیص صفات تأثیر گذار بر عملکرد برنج در شرایط استفاده از مواد ضد تنش (گلیسین ، پرولین و اسید سالسیلیک) تحت مدیریت های مختلف آبیاری با استفاده از تجریه و تحلیل چند متغییره},
booktitle = {دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {برنج، تنش خشکی، رگرسیون گام به گام ، ضرایب همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص صفات تأثیر گذار بر عملکرد برنج در شرایط استفاده از مواد ضد تنش (گلیسین ، پرولین و اسید سالسیلیک) تحت مدیریت های مختلف آبیاری با استفاده از تجریه و تحلیل چند متغییره
%A حسین پانیتی
%A خیرخواه, محمد
%A حسین صبوری
%J دومین همایش ملی تنش های محیطی در گیاهان
%D 2015

[Download]