دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC )

نویسندگان: مهدیس دامغانی , حامد زارعی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدوداً 05 کیلومتری شرق میانه و 50 کیلومتری جنوبغرب خلخال بر روی رودخانه قزلاوزن در استان اردبیل واقع گردیده است . محدوده مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در شمال باختر ایران و از نظر زمینشناسی با توجه به تقسیمبندی ساختاری- رسوبی ایران عمدتاً در بخشی از واحد زمینشناسی ایران مرکزی که آذربایجان نامیده میشود و بخش اندکی نیز در زون سنندج-سیرجان قرار گرفته است. هدف از این تحقیق تحلیل پایداری مغار نیروگاه و تخمین نگهداری آن در زمان حفر این سازه میباشد. با استفاده از نرمافزار3DEC تحلیل عددی مقطع مغار صورت گرفته و سیستم نگهداری ترکیبی شامل بولت به طول 5 متر با فاصله داری 5*5 متر و شاتکریت با ضخامت 10 سانتیمتر برای مغار پیشنهاد گردیده است. همچنین در ادامه این تحقیق با استفاده ازمدلسازی عددی با نرم افزار 3DEC سعی شده است تا اولویت پارامترهای حساس وتأثیرگذاربر همگرایی مغار بررسی شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: مغار نیروگاه؛ سد پیرتقی؛ همگرایی؛ سیستم نگهداری؛ 3DEC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049179,
author = {دامغانی, مهدیس and حامد زارعی and فغفور مغربی, محمود and اخترپور, علی},
title = {پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: مغار نیروگاه؛ سد پیرتقی؛ همگرایی؛ سیستم نگهداری؛ 3DEC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC
%A دامغانی, مهدیس
%A حامد زارعی
%A فغفور مغربی, محمود
%A اخترپور, علی
%J دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]