نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-09-22

عنوان : ( بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات طلا علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus )

نویسندگان: منصوره السادات حسینی , منصور مشرقی , حسین عشقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذراتی با ابعاد 1 تا 100 نانومتر در علم نانوتکنولوژی مورد مطالعه قرار می گیرند، این ذرات به علت نسبت سطح به حجم بالا می توانند ویژگی های منحصر به فردی از خود بروز دهند که یکی جالب توجه ترین آن ها، خاصیت ضد باکتریایی است. با افزایش روزافزون باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک، نیاز به عوامل ضدباکتریایی جدید یکی از نیاز های اساسی جامعه است. از این رو خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات طلای بیولوژیک سنتز شده توسط باکتری های لومینسانس طبیعی و مهندسی ژنتیک شده، بر روی باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus مورد مطالعه قرار گرفت. نانوذرات طلا در غلظت های 100%، 50%، 25% و 12.5% بر باکتری های ذکر شده تاثیر داده شدند و منحنی رشد باکتری ها با روش میکرودایلوشن رسم گردید. طی این بررسی در غلظت های 100% ، 50%، 25% و 12.5% به ترتیب کاهش 25%، 52%،61% و42% در مورد باکتری S.aureusو مهار رشد 32% ، 27%، 25% و 24% در مورد باکتری E.coli مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, نانوذرات طلا, خاصیت ضدباکتریایی, مهار رشد, E.coli, S.aureus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049183,
author = {حسینی, منصوره السادات and مشرقی, منصور and عشقی, حسین},
title = {بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات طلا علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus},
booktitle = {نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانوذرات طلا، خاصیت ضدباکتریایی، مهار رشد، E.coli، S.aureus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات طلا علیه باکتری گرم منفی Escherichia coli و باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus
%A حسینی, منصوره السادات
%A مشرقی, منصور
%A عشقی, حسین
%J نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
%D 2015

[Download]