چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2015-01-21

عنوان : ( نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی )

نویسندگان: مژگان پیله وروطن دوست , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بام های سبز رویکردهای نوینی در ایجاد محیط زیست پایدار و کم هزینه می باشند که نقش آنها در ذخیره انرژی در ساختمان ها و کاهش دما در محیط های مجاور اثبات شده است. به طور کلی دمای داخلی ساختمان وابسته به انرژی مصرف شده در داخل ساختمان جهت روشنایی و تجهیزات برقی، انرژی مصرف شده جهت تهویه، گرمایش حاصل از ورود نور به داخل ساختمان از طریق پنجره ها، همرفت از طریق دیوارها و همچنین همرفت از طریق بام می باشد. بام های سبز با کاهش دمای سطوح زیرین سقف و در نتیجه کاهش دمای داخلی ساختمان نیاز به صرف هزینه خنک سازی در فصول گرم را کاهش می دهند، همچنین در فصول سرد با کاهش میزان هدر رفت دما از طریق جریان همرفتی در بام به صورت عایق عمل کرده و هزینه گرمایش را کاهش می دهند. یک سوم از انرژی مورد مصرف در ساختمانهای مدرن مربوط به هزینه های گرمایش و سرمایش می باشد که بام سبز تا 50 درصد در کاهش این هزینه ها موثر است. در این تحقیق دمای سطح بام فاقد پوشش گیاهی با دمای سطح بام در زیر پوشش گیاهی با ضخامت 10 سانتی متر مورد بررسی قرار گرفتند.. بنابراین بر اساس این پژوهش پیشنهاد می گردد به منظور کاهش میزان انرژی مورد نیاز جهت ساختمانها از بام های سبز استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, آسایش دمایی, بام سبز, گونه گیاهی, انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049201,
author = {پیله وروطن دوست, مژگان and تهرانی فر, علی and کاظمی, فاطمه},
title = {نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آسایش دمایی، بام سبز، گونه گیاهی، انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی
%A پیله وروطن دوست, مژگان
%A تهرانی فر, علی
%A کاظمی, فاطمه
%J چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2015

[Download]