اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران , 2014-10-29

عنوان : ( بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر )

نویسندگان: احسان نارویی , غلامرضا لشکری پور , جعفررهنماراد , امین ناروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به قرار‌گیری بخش مهمی از کشور ایران در مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی و میزان تبخیر بالا و از سوی دیگر کمبود منابع آبی، اعم از سطحی و زیر‌‌سطحی، یافتن راهکاری مناسب برای ذخیره و مدیریت منابع آب کاملاً ضروری می‌باشد‌. از آنجایی که بیشتر رودخانه‌های کشور را رودخانه‌های فصلی و غیر‌دائمی تشکیل داده‌اند، لذا با احداث سدهای زیرزمینی جریان‌های زیرسطحی مدیریت شده تا در مواقع بحران آب مورد استفاده قرار ‌گیرند. رودخانه سرمیچ در استان سیستان و بلوچستان جهت مطالعه مقدماتی برای یافتن مناطق مستعد برای ساخت سد زیرزمینی، انتخاب گردید. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ها و آنالیز های منطقه ای، مدل های ارتفاعی رقومی، اطلاعات ماهواره ای، خصوصیات هیدرولوژیکی و هواشناسی در نرم افزار های مناسب به خصوص GIS بصورت سنجش از دور، مورد بررسی میدانی قرار گرفت. فاکتور های اصلی استفاده شده جهت مکانیابی در این پژوهش شامل شیب آبراهه، عرض دره، وجود گسل، ضخامت آبرفت، فاصله از روستاها، و میزان تاثیرگذاری روی قنات های منطقه می باشند. از میان مکانهای مناسب 1 سایت جهت بررسی صحرایی پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, مکان یابی, سایت مناسب, GIS , سیستان و بلوچستان, رودخانه سرمیچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049209,
author = {احسان نارویی and لشکری پور, غلامرضا and جعفررهنماراد and امین ناروئی},
title = {بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر},
booktitle = {اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {مکان یابی، سایت مناسب، GIS ، سیستان و بلوچستان، رودخانه سرمیچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر
%A احسان نارویی
%A لشکری پور, غلامرضا
%A جعفررهنماراد
%A امین ناروئی
%J اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران
%D 2014

[Download]